बोलपत्र खरिद तथा दाखिला गर्ने सम्बन्धमा सुचना

दस्तावेज: 

सिलबन्दी बोलपत्र / दरभाउ पत्र आह्वानको सूचना २०७७/०७८

दस्तावेज: 

आ ब २०७७/०७८ को अनुमानित आय व्ययको संक्षिप्त विवरण

दस्तावेज: 

सार्बजनिक बिदा सम्बन्धमा

भोलि मिति २०७७/०४/१९ गते रक्षाबन्दन  पर्ब ( जनैपूर्णिमा)को अवसरमा  सार्बजनिक बिदा ( गाउँ कार्यपालिकाबाट पछि अनुमोदन हुने गरि ) रहने  हुदा  सो दिन यस पाल्हिनन्दन गाउँ कार्यपालिका माताहतका सम्पुर्ण कार्यालयहरु १ दिनको लागि बन्द रहने व्यहोरा सबन्धित सबै लाइ सुचित गरिन्छ  |

दस्तावेज: 

आधारभूत तह ( कक्षा ८ ) को अन्तिम परिक्षा २०७६ को नतिजा प्रकाशन गरियको सम्बन्धमा

पाल्हिनन्दन गाउँपालिकाको शिक्षा समितिको मिति २०७७/०२/२३ गते सम्पन्न बैठकको निर्णय अनुसार पाल्हिनन्दन गाउँपालिका अन्तर्गतको आधारभूत तह ( कक्षा ८ ) को अन्तिम परिक्षा २०७६ को नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धित सबैलाई जानकारी गराइन्छ |

सिलबन्दी / दरभाउ पत्र आह्वानको सुचना २०७६/७७

दस्तावेज: 

Pages