FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

बोलपत्र र सिलबन्दी आह्वान सम्बन्धि सूचना २०८०-११-१८

बिस्तृत जानकारी मिति २०८०-११-१८ गतेको राष्ट्रिय दैनिक बुटवल टुडे पत्रिकामा प्रकाशित भएको व्यहोरा अनुरोध छ |
ठेक्का नं :
1.  PNRM/NCB/WORKS/03/080/81

2. PNRM/NCB/WORKS/06/080/81

3. PNRM/SQ/MAT/04/080/81

4. PNRM/SQ/MAT/05/080/81

दस्तावेज: 

बोलपत्र स्वीकृतको लागी आशय सम्बन्धि सुचना ( Contract No : PNRM/NCB/WORKS/01/080/081 and PNRM/NCB/WORKS/02/080/081 )

बोलपत्र स्वीकृतको लागी आशय सम्बन्धि सुचना ( Contract No : PNRM/NCB/WORKS/01/080/081 and  PNRM/NCB/WORKS/02/080/081 )

दस्तावेज: 

Pages