FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

बोलपत्र आशय को सुचना ।

दस्तावेज: 

सिलबन्दी / दरभाउपत्र आह्वानको सूचना (तेश्रो पटक प्रकाशित सूचना मिति २०७८/१०/११)

दरभाउ / बोलपत्र आह्वान सम्बन्धि सूचना ..

दस्तावेज: 

ब ०७८।७९ का लागि नदीजन्य पद्धार्थ संकलन तथा उत्खनन गरी ओसार पसार तथा विक्री वितरण गर्ने र स्थानीय विकास र संरक्षण शुल्क उठाउने कार्यको बोलपत्र/दरभाउ पत्र आह्ववान सम्बन्धि सुचना।

प्रथम पटक प्रकाशित मिती २०७।०९।२९

सिलबन्दी / दरभाउ पत्र आह्वानको सुचना ( दोश्रो पटक प्रकाशित मिति २०७८/०९/२५ (संशोधित) )

दस्तावेज: 

सिलबन्दी / दरभाउ पत्र आह्वानको सुचना (दोश्रो पटक प्रकाशित मिति : २०७८/०९/२५ )

दस्तावेज: 

Pages