FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

पाल्हीनन्दन गाउँपालिका बासीलाइ अत्यन्त जरुरी सूचना

सुचना

विश्वब्यापी महामारीको रुपमा फैलिरहेको कोभिड-१९ बाट संक्रमित भएका वा सम्बन्धित कारणले कुनैपनि समस्यामा परेका पाल्हीनन्दन गाउँपालिका बासीले तपसिलका व्यक्तिहरुलाइ सम्पर्क गर्नु हुन अनुरोध छ |

तपशिल 

 

दस्तावेज: 

सहजकर्ता आवश्यकता सम्बन्धमा

दस्तावेज: 

सेवा करारमा लिने सम्बन्धी सूचना |

दस्तावेज: 

डिजिटल प्रोफाइलको दरभाउपत्रको सूचना सम्बन्धमा |

दस्तावेज: 

पोषण स्वयंसेवकको नतिजा सम्बन्धि सूचना

दस्तावेज: 

छोटो सुची (short list ) प्रकाशन सम्बन्धमा |

दस्तावेज: 

Pages