FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

आधारभुत तह (कक्षा ८) को वार्षिक परिक्षा फारम पेश गर्ने सम्बन्धमा ...

दस्तावेज: 

५०% अनुदानमा पशुपालक कृषकलाई च्यापकटर, म्याट, दुध धुहुने मेशिन र ठेला सामाग्री वितरण सम्बन्धि सुचना

दस्तावेज: 

५०% अनुदानमा कृषि सम्बन्धि सामाग्री वितरण सम्बन्धि सूचना

दस्तावेज: 

सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रमको लागि विवरण उपलब्ध गराइदिने सम्बन्धमा

दस्तावेज: 

सेवा कारारमा पदपूर्ती गर्ने सम्बन्धि सूचना

दस्तावेज: 

कोभिड १९ (कोरोना) भाइरस संक्रमणको कारण मिति २०७७/०७/२० देखि २०७७/०७/२५ सम्म कार्यालयको सेवा प्रवाह स्थगन गरिएको सूचना

दस्तावेज: 

Pages