सूचना तथा समाचार

प्राबिधिक साहायकको लिखित परिक्षाको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा

दस्तावेज: 

प्राबिधिक साहायकको लिखित परिक्षा सम्बन्धि सूचना

दस्तावेज: 

७५% अनुदानमा तरकारीको बिउ वितरण सम्बन्धि सूचना

दस्तावेज: 

बोलपत्र खरिद तथा दाखिला गर्ने सम्बन्धमा सुचना

दस्तावेज: 

सार्बजनिक बिदा सम्बन्धमा

भोलि मिति २०७७/०४/१९ गते रक्षाबन्दन  पर्ब ( जनैपूर्णिमा)को अवसरमा  सार्बजनिक बिदा ( गाउँ कार्यपालिकाबाट पछि अनुमोदन हुने गरि ) रहने  हुदा  सो दिन यस पाल्हिनन्दन गाउँ कार्यपालिका माताहतका सम्पुर्ण कार्यालयहरु १ दिनको लागि बन्द रहने व्यहोरा सबन्धित सबै लाइ सुचित गरिन्छ  |

दस्तावेज: 

आधारभूत तह ( कक्षा ८ ) को अन्तिम परिक्षा २०७६ को नतिजा प्रकाशन गरियको सम्बन्धमा

पाल्हिनन्दन गाउँपालिकाको शिक्षा समितिको मिति २०७७/०२/२३ गते सम्पन्न बैठकको निर्णय अनुसार पाल्हिनन्दन गाउँपालिका अन्तर्गतको आधारभूत तह ( कक्षा ८ ) को अन्तिम परिक्षा २०७६ को नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धित सबैलाई जानकारी गराइन्छ |

Pages