FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

पाल्हीनन्दन गाउँपालिका बासीलाइ अत्यन्त जरुरी सूचना

सुचना

विश्वब्यापी महामारीको रुपमा फैलिरहेको कोभिड-१९ बाट संक्रमित भएका वा सम्बन्धित कारणले कुनैपनि समस्यामा परेका पाल्हीनन्दन गाउँपालिका बासीले तपसिलका व्यक्तिहरुलाइ सम्पर्क गर्नु हुन अनुरोध छ |

तपशिल 

 

दस्तावेज: 

सामाजिक सुरक्षा परिचयपत्र नबिकरण गराउने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना

दस्तावेज: 

कोभिड १९ दैनिक प्रतिबेदन (२०७८/०३/१४ )

दस्तावेज: 

आधारभुत तह ( कक्षा ८ ) उत्तीर्ण परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा

दस्तावेज: 

योजना प्रस्ताव सम्बन्धमा

दस्तावेज: 

पाल्हीनन्दन गाउँपालिका अन्तर्गतका सामुदायीक तथा धार्मिक बिद्यालयहरुको लागी जारी गरिएको सूचना

दस्तावेज: 

Pages