FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

प्राबिधिक तथा आर्थिक प्रस्तावना पेश गर्ने बारे सूचना

78/79 09/10/2021 - 16:38 PDF icon new suchana.pdf

सिलबन्दी / दरभाउ पत्र आव्हानको सुचना ( तेश्रो पटक पुन प्रकाशित मिति : २०७८/०३/१३ )

७७/७८ 06/27/2021 - 18:40 PDF icon jpg2pdf.pdf

आशय पत्र सम्बन्धि सूचना

७७/७८ 06/26/2021 - 07:23 PDF icon aasaya gas.pdf

सिलबन्दी बोलपत्र / दरभाउ पत्र आह्वानको सूचना(दोश्रो पटक पुन प्रकाशित २०७८/०३/०४)

७७/७८ 06/18/2021 - 20:14 PDF icon CamScanner 06-18-2021 17.30.pdf

सरसफाइको लागी टेक्टर खरिदका लागी प्राविधिक प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना (प्रकाशित मिति २०७८/२/२८)

७७/७८ 06/11/2021 - 17:07 PDF icon Tractor Suchana Final.pdf

सिलबन्दी बोलपत्र / दरभाउ पत्र आह्वानको सूचना २०७७/०७८

७७/७८ 06/06/2021 - 17:30 PDF icon tender notice 41,42 (1).pdf

सिलबन्दी बोलपत्र / दरभाउ पत्र आह्वानको सूचना २०७७/०७८

७७/७८ 05/20/2021 - 09:16 PDF icon tender suchana.pdf

Notice for the letter of intent

७७/७८ 05/11/2021 - 12:26 PDF icon CamScanner 05-11-2021 12.23.23.pdf

औषधी र स्वास्थ्य सामाग्रीहरु खरिद सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउ आह्वानको सूचना (प्रथम पटक प्रकाशित मिति : २०७८/०१/०८)

७७/७८ 04/22/2021 - 14:05 PDF icon Medicien Kharid Suchana .pdf

सिलबन्दी बोलपत्र / दरभाउ पत्र आह्वानको सूचना २०७७/१२/०७

७७/७८ 03/22/2021 - 13:58 PDF icon bolpatra.pdf

Pages