FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
लैङ्गिक समानता, अपांगता तथा सामाजिक समावेशीकरण नीति २०८० ८०/८१ 03/12/2024 - 11:29 PDF icon Final_gesi_policy_Palhinanadan.pdf
गर्भवती सुत्केरी आमाहरूको लागि तयारी पौष्टिक आहारा वितरण कार्यविधि २०७९ ८०/८१ 11/23/2023 - 11:41 PDF icon 1.2080-81 गर्भवती सुत्केरी आमाहरूको लागि तयारी पौष्टिक आहारा वितरण कार्यविधि २०७९ .pdf
पाल्हीनन्दन गाउँपालिकाको सहकारी ऐन. २०७५ 78/79 07/19/2022 - 15:04 PDF icon पाल्हीनन्दन गाउँपालिकाको सहकारी ऐन. २०७५.pdf
पाल्हीनन्दन गाउँपालिकाको शिक्षा ऐन,२०७९ 78/79 07/19/2022 - 15:03 PDF icon पाल्हीनन्दन गाउँपालिकाको शिक्षा ऐन,२०७९.pdf
पाल्हीनन्दन गाउँपालिकाको कार्यसंचालन निर्देशिका, २०७८ 78/79 07/19/2022 - 15:03 PDF icon पाल्हीनन्दन गाउँपालिकाको कार्यसंचालन निर्देशिका, २०७८.pdf
पाल्हीनन्दन गाउँपालिकाको आर्थिक साहायता कार्यबिधि-२०७५ 78/79 07/19/2022 - 15:02 PDF icon पाल्हीनन्दन गाउँपालिकाको आर्थिक साहायता कार्यबिधि-२०७५.pdf
गाउँपालिका नगर प्रहरी व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७५ 78/79 07/19/2022 - 14:59 PDF icon गाउँपालिका नगर प्रहरी व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७५.pdf
पाल्हीनन्दन गाँउपालिकाको सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०७६ 78/79 05/05/2022 - 12:41 PDF icon पाल्हीनन्दन गाँउपालिकाको संक्षिप्त सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०७६.pdf
करार स्वयंमसेवक (मौलाना/आलिमा) तथा कर्मचारी (बिद्यालय सहयोगी र लेखापाल) ब्यवस्थापन कार्यबिधि–२०७८ 78/79 03/07/2022 - 16:19 PDF icon करार स्वयंसेवक कर्मचारी व्यवस्थापन कार्यविधि -२०७८.pdf
पाल्हीनन्दन गाउपालिका अस्पताल संचालन निर्देशिका-२०७८ 78/79 11/12/2021 - 13:49 PDF icon पाल्हीनन्दन गाउपालिका अस्पताल संचालन निर्देशिका-२०७८.pdf

Pages