FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
पाल्हीनन्दन गाँउपालिकाको सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०७६ 78/79 05/05/2022 - 12:41 PDF icon पाल्हीनन्दन गाँउपालिकाको संक्षिप्त सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०७६.pdf
करार स्वयंमसेवक (मौलाना/आलिमा) तथा कर्मचारी (बिद्यालय सहयोगी र लेखापाल) ब्यवस्थापन कार्यबिधि–२०७८ 78/79 03/07/2022 - 16:19 PDF icon करार स्वयंसेवक कर्मचारी व्यवस्थापन कार्यविधि -२०७८.pdf
पाल्हीनन्दन गाउपालिका अस्पताल संचालन निर्देशिका-२०७८ 78/79 11/12/2021 - 13:49 PDF icon पाल्हीनन्दन गाउपालिका अस्पताल संचालन निर्देशिका-२०७८.pdf
पाल्हीनन्दन गाँउपालिकाको अनुगमन तथा मूल्यांकन कार्यविधि २०७८ 78/79 09/02/2021 - 10:36 PDF icon अनुगमन कार्यविधि.pdf
करार स्वंयसेवक तथा कर्मचारी व्यवस्थापन कार्यविधि -२०७८ 78/79 08/16/2021 - 15:40 PDF icon करार स्वयंसेवक तथा कर्मचारी व्यवस्थापन कार्यविधि-२०७८.pdf
पाल्हीनन्दन गाउँपालिकाको लैङ्गिक हिंसा निवारण तथा कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०७८ 78/79 08/15/2021 - 17:17 PDF icon ग्याँस सिलिण्डर तथा चुल्हो वितरण सम्बन्धि कार्यविधि, २०७८.pdf
पाल्हीनन्दन गाउँपालिकाको कार्यसञ्चापलन निर्देशिका, २०७८ 78/79 08/15/2021 - 17:05 PDF icon पाल्हीनन्दन गाउँपालिकाको कार्यसञ्चापलन निर्देशिका, 2077 (2).pdf
ग्याँस सिलिण्डर तथा चुल्हो वितरण सम्बन्धि कार्यविधि, २०७८ 78/79 08/15/2021 - 17:04 PDF icon ग्याँस सिलिण्डर तथा चुल्हो वितरण सम्बन्धि कार्यविधि, २०७७.pdf
पाल्हिनन्दन गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन आ ब २०७८/०७९ 78/79 08/05/2021 - 18:06 PDF icon aarthik ain 2078-079.pdf
बिनियोजन ऐन २०७५ ७५/७६ 09/16/2018 - 12:41 PDF icon बिनियोजन ऐन २०७५.pdf

Pages