FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

भुक्तानी माग गर्ने बारे अत्यन्त जरुरी सूचना(२०७९/०३/२१)

यस कार्यालयबाट आ.ब.

दस्तावेज: 

तालिममा सहभागी हुने सम्बन्धि जरुरी सूचना

श्री सामुदायीक, धार्मिक र संस्थागत बिध्यालयहरु सबै ,

समय तालिका अनुसार IEMIS तालिममा सहभागीहुन अनुरोध छ |

दस्तावेज: 

Pages