FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

सामाजिक सुरक्षा परिचयपत्र नबिकरण गराउने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना

दस्तावेज: 

कोभिड १९ दैनिक प्रतिबेदन (२०७८/०३/१४ )

दस्तावेज: 

आधारभुत तह ( कक्षा ८ ) उत्तीर्ण परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा

दस्तावेज: 

योजना प्रस्ताव सम्बन्धमा

दस्तावेज: 

पाल्हीनन्दन गाउँपालिका अन्तर्गतका सामुदायीक तथा धार्मिक बिद्यालयहरुको लागी जारी गरिएको सूचना

दस्तावेज: 

मौजुदा सूची तयार गर्ने सम्बन्धी सूचना

      मौजुदा सूची तयार गर्ने  सम्बन्धी सूचना 

     (प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७८।०२।१३)

दस्तावेज: 

Pages