FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

सिलबन्दी बोलपत्र / दरभाउ पत्र आह्वानको सूचना २०७७/०७८

७७/७८ 12/07/2020 - 05:54 PDF icon tender suchana.pdf

सिलबन्दी बोलपत्र / दरभाउ पत्र आह्वानको सूचना २०७७/०७८

७७/७८ 10/11/2020 - 14:07 PDF icon suchana_Tendor_New.pdf

सिलबन्दी बोलपत्र / दरभाउ पत्र आह्वानको सूचना २०७७/०७८

७७/७८ 09/28/2020 - 16:17 PDF icon Suchana-Tendor.pdf

सिलबन्दी बोलपत्र / दरभाउ पत्र आह्वानको सूचना २०७७/०७८

७७/७८ 08/16/2020 - 11:36 PDF icon thekka.pdf

सिलबन्दी / दरभाउ पत्र आह्वानको सुचना २०७६/७७

७६/७७ 05/29/2020 - 11:36 PDF icon suchana today.pdf

ठेक्का नं १९/०७६-०७७/PNRM/NCB र २० /०७६-०७७/PNRM/NCB सम्बन्धि सूचना

७६/७७ 05/25/2020 - 12:30 PDF icon LOI final.pdf

धानको उन्नत बिउ आपुर्ती सम्बन्धि दरभाउ पत्र को सूचना

७६/७७ 04/24/2020 - 17:33 PDF icon dhan suchana11.pdf

दरभाउ पेश गर्ने सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना

७६/७७ 04/07/2020 - 11:00 PDF icon Suchana Rahat.pdf

सिलबन्दी बोलपत्र / दरभाउ पत्र आह्वान सम्बन्धि सूचना

७६/७७ 03/12/2020 - 14:27 PDF icon Suchana for Tendar.pdf

शिलबन्दी बोलपत्र आह्वान सम्बन्धि संसोधन सहितको पु:न सूचना २०७६/०७७

७६/७७ 01/19/2020 - 11:21 PDF icon thekka punasuchana.pdf

Pages