FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

सिलबन्दी बोलपत्र / दरभाउ पत्र आह्वानको सूचना(दोश्रो पटक पुन प्रकाशित २०७८/०३/०४)

दस्तावेज: 

सरसफाइको लागी टेक्टर खरिदका लागी प्राविधिक प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना (प्रकाशित मिति २०७८/२/२८)

दस्तावेज: 

सिलबन्दी बोलपत्र / दरभाउ पत्र आह्वानको सूचना २०७७/०७८

दस्तावेज: 

सिलबन्दी बोलपत्र / दरभाउ पत्र आह्वानको सूचना २०७७/०७८

दलित गरिब र बिपन्न ९०० घर परिवारलाई ७० % अनुदानमा  ग्यास चुल्हो सेट वितरण सम्बन्धि सिलबन्दी बोलपत्र / दरभाउ पत्र आह्वानको सूचना....

दस्तावेज: 

Notice for the letter of intent

दस्तावेज: 

औषधी र स्वास्थ्य सामाग्रीहरु खरिद सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउ आह्वानको सूचना (प्रथम पटक प्रकाशित मिति : २०७८/०१/०८)

दस्तावेज: 

Pages