FAQs Complain Problems

७७/७८

पाल्हीनन्दन गाउँपालिका बासीलाइ अत्यन्त जरुरी सूचना

सुचना

विश्वब्यापी महामारीको रुपमा फैलिरहेको कोभिड-१९ बाट संक्रमित भएका वा सम्बन्धित कारणले कुनैपनि समस्यामा परेका पाल्हीनन्दन गाउँपालिका बासीले तपसिलका व्यक्तिहरुलाइ सम्पर्क गर्नु हुन अनुरोध छ |

तपशिल 

 

दस्तावेज: 

कोभिड १९ दैनिक प्रतिबेदन (२०७८/०३/१४ )

दस्तावेज: 

आधारभुत तह ( कक्षा ८ ) उत्तीर्ण परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा

दस्तावेज: 

सिलबन्दी / दरभाउ पत्र आव्हानको सुचना ( तेश्रो पटक पुन प्रकाशित मिति : २०७८/०३/१३ )

दस्तावेज: 

आशय पत्र सम्बन्धि सूचना

दस्तावेज: 

सिलबन्दी बोलपत्र / दरभाउ पत्र आह्वानको सूचना(दोश्रो पटक पुन प्रकाशित २०७८/०३/०४)

दस्तावेज: 

Pages