FAQs Complain Problems

७७/७८

पाल्हीनन्दन गाउँपालिका बासीलाइ अत्यन्त जरुरी सूचना

सुचना

विश्वब्यापी महामारीको रुपमा फैलिरहेको कोभिड-१९ बाट संक्रमित भएका वा सम्बन्धित कारणले कुनैपनि समस्यामा परेका पाल्हीनन्दन गाउँपालिका बासीले तपसिलका व्यक्तिहरुलाइ सम्पर्क गर्नु हुन अनुरोध छ |

तपशिल 

 

दस्तावेज: 

योजना प्रस्ताव सम्बन्धमा

दस्तावेज: 

सरसफाइको लागी टेक्टर खरिदका लागी प्राविधिक प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना (प्रकाशित मिति २०७८/२/२८)

दस्तावेज: 

सिलबन्दी बोलपत्र / दरभाउ पत्र आह्वानको सूचना २०७७/०७८

दस्तावेज: 

पाल्हीनन्दन गाउँपालिका अन्तर्गतका सामुदायीक तथा धार्मिक बिद्यालयहरुको लागी जारी गरिएको सूचना

दस्तावेज: 

मौजुदा सूची तयार गर्ने सम्बन्धी सूचना

      मौजुदा सूची तयार गर्ने  सम्बन्धी सूचना 

     (प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७८।०२।१३)

दस्तावेज: 

Pages