FAQs Complain Problems

७७/७८

आधारभुत तह (कक्षा ८) को वार्षिक परिक्षा फारम पेश गर्ने सम्बन्धमा ...

दस्तावेज: 

सिलबन्दी बोलपत्र / दरभाउ पत्र आह्वानको सूचना २०७७/१२/०७

दस्तावेज: 

सिलबन्दी बोलपत्र / दरभाउ पत्र आह्वानको सूचना २०७७/१२/०७

दस्तावेज: 

५०% अनुदानमा पशुपालक कृषकलाई च्यापकटर, म्याट, दुध धुहुने मेशिन र ठेला सामाग्री वितरण सम्बन्धि सुचना

दस्तावेज: 

५०% अनुदानमा कृषि सम्बन्धि सामाग्री वितरण सम्बन्धि सूचना

दस्तावेज: 

सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रमको लागि विवरण उपलब्ध गराइदिने सम्बन्धमा

दस्तावेज: 

Pages