७६/७७

आधारभूत तह ( कक्षा ८ ) को अन्तिम परिक्षा २०७६ को नतिजा प्रकाशन गरियको सम्बन्धमा

पाल्हिनन्दन गाउँपालिकाको शिक्षा समितिको मिति २०७७/०२/२३ गते सम्पन्न बैठकको निर्णय अनुसार पाल्हिनन्दन गाउँपालिका अन्तर्गतको आधारभूत तह ( कक्षा ८ ) को अन्तिम परिक्षा २०७६ को नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धित सबैलाई जानकारी गराइन्छ |

सिलबन्दी / दरभाउ पत्र आह्वानको सुचना २०७६/७७

दस्तावेज: 

ठेक्का नं १९/०७६-०७७/PNRM/NCB र २० /०७६-०७७/PNRM/NCB सम्बन्धि सूचना

दस्तावेज: 

बोलपत्र / दरभाउ पत्र खरिदको म्याद थप गरिएको सम्बन्धमा सुचना

दस्तावेज: 

धानको उन्नत बिउ आपुर्ती सम्बन्धि दरभाउ पत्र को सूचना

दस्तावेज: 

दरभाउ पेश गर्ने सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना

खाधान्न सामग्री राहत वितरणको लागि सूचना बमोजिम इच्छुक आपूर्तिकर्ताले दरभाउ पेश गर्नुहुन सम्बन्धित सबैलाई सुचित गरिन्छ |

दस्तावेज: 

Pages