FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद ऐन,२०६३को दफा ३०को उपदफा ६(क) बमोजिम मौजुदा सुचीमा सुचिकृत हुने सम्बन्धि सूचना

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष: