FAQs Complain Problems

का.स.मु फारम र सम्पत्ति विवरण बुझाउने सम्बन्धमा |

प्रस्ततु बिषयमा यस पाल्हीनन्दन गाउँकार्यपालिका अन्तर्गतका सबै कर्मचारीहरुलाइ यहि मिति २०८०/०४/०७ गते भित्र प्रशासन शाखामा आफ्नो का.स.मु. फारम पेश गर्न र सबै जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरुले आ.व. २०७९/०८० को सम्पत्ति विवरण यहि मिति २०८०/०४/२० गते भित्र बुझाउनुहुन अनुरोध छ |

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष: