FAQs Complain Problems

७४/७५

नगर प्रहरी पदमा दरखास्त दिनेहरुको लागि सूचना

बैदेशिक भार बाहन , निकासी र पैठारी आय ठेक्का - १ सम्बन्धि सूचना (साबिक रमपुरवा र हरपुर गा.बि.स. समेतको )

पाल्हीनन्दन गाउपालिका वडा न. १ र २ (साबिक रमपुरवा र हरपुर गा.बि.स.

महेशपुर बस पार्कको पटके सवारी कर उठाउने आय ठेक्का - १ सम्बन्धि जरुरी सूचना

पाल्हिनन्दन  गाउँपालिका वडा न. १ साबिक रमपुरवा गा.बि.स.

गाउपालिकाको मुख्य भवनको निर्माणको बिधुतिय बोलपत्र आह्वान सम्बन्धि सूचना प्रकासन गरिएको बारे

दस्तावेज: 

पाल्हिनन्दन गाउपालिका , नगर प्रहरी सम्बन्धि दरखास्त फारम को नमुना पत्र

दस्तावेज: 

Pages