सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

ठेक्का नं १९/०७६-०७७/PNRM/NCB र २० /०७६-०७७/PNRM/NCB सम्बन्धि सूचना

७६/७७ 05/25/2020 - 12:30 PDF icon LOI final.pdf

धानको उन्नत बिउ आपुर्ती सम्बन्धि दरभाउ पत्र को सूचना

७६/७७ 04/24/2020 - 17:33 PDF icon dhan suchana11.pdf

दरभाउ पेश गर्ने सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना

७६/७७ 04/07/2020 - 11:00 PDF icon Suchana Rahat.pdf

सिलबन्दी बोलपत्र / दरभाउ पत्र आह्वान सम्बन्धि सूचना

७६/७७ 03/12/2020 - 14:27 PDF icon Suchana for Tendar.pdf

शिलबन्दी बोलपत्र आह्वान सम्बन्धि संसोधन सहितको पु:न सूचना २०७६/०७७

७६/७७ 01/19/2020 - 11:21 PDF icon thekka punasuchana.pdf

शिलबन्दी बोलपत्र आह्वान सम्बन्धि सूचना २०७६/०७७

७६/७७ 01/09/2020 - 13:42 PDF icon tender notice final.pdf

आसय पत्र सम्बन्धि सूचना , २०७६/२०७७

७६/७७ 12/10/2019 - 08:51 PDF icon bolpatrapdf.pdf

सिलबन्दी बोलपत्र / दरभाउ पत्र आह्वान सम्बन्धि सूचना प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७६/०७/०५

७६/७७ 10/22/2019 - 13:41 PDF icon combinepdf (1).pdf

धानको उन्नत बिउ आपूर्ति सम्बन्धि दरभाउ पत्र आह्वानको सुचना

७५/७६ 04/30/2019 - 15:01 PDF icon Dhan suchana111.pdf

खरिद तथा सप्लाइ/ निर्माण सम्बन्धि सिलबन्दी दरभाउपत्र / बोलपत्र आह्वान सम्बन्धि सूचना |

७५/७६ 04/26/2019 - 10:23 PDF icon Tendar notice - 09-10-11-12.pdf, PDF icon Thekka suchana.pdf

Pages